BOTOX Ingen estetik
utan etik

 

 

Botox™ är ett en typ av botulinumtoxin producerad av en bakterie som heter Clostridium botulinum. När Botox™ injiceras i en specifik muskel blockeras nervsignalen till just den muskeln i ansiktet. Under några månader efter injektionen kan inte muskeln röra sig lika aggressivt, varvid rynkorna i den överliggande huden temporärt slätas ut eftersom behandlingen ger nya hudceller en chans att nybildas utan att ständigt hopskrynklas av upprepade muskelrörelser. Botox börjar verka efter en till två veckor och den rynkdämpande effekten varar i tre till sex månader.

 

Det är främst tre områden som behandlas;

Horisontella pannrynkor, argrynkan mellan ögonen samt s k kråksparkar eller skrattrynkor i ögonens utkanter.

 

Botox™ är ett varumärke som tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Den verksamma substansen heter botulinumtoxin A. Vi använder oss av Botox™  lillasyster Vistabel™ av samma tillverkare som är speciellt framtaget för estetiskt bruk och av etiska skäl föredrar vi att använda detta preparat då inga djurförsök tillämpas i tillverkningsprocessen.